הפקולטה למדעי הרוח

סוג
שם ההרצאה / הכנס
זמן
הערות
 

כנס החוג ללשון עברית

1:25:18

הכינוס המשותף של האקדמיה ללשון העברית והחוגים ללשון העברית באוניברסיטאות בארץ (14-6-2007)