הפקולטה לחינוך

סוג
שם ההרצאה / הכנס
זמן
הערות
 
מהם החיים הראויים לחיותם?" צמיחה, התפתחות וחיפוש משמעות (13/11/2011)
ישראל בין אנטי-יהודיות, אנטי-שמיות, ופרוגרסיביות חדשה (19/5/2011)
Challenges of researching mathematics as discourse

18:55

Prof. Anna Sfard, Belo Horizonte, Brazil, 19 July 2010

הכנס הישראלי הרביעי לחקר רוחניות עכשווית (19/03/2012)
הכנס הישראלי השלישי לחקר רוחניות עכשווית (15/03/2011)
הכנס הישראלי השני לחקר רוחניות עכשווית (08/03/2010)

הכנס הישראלי הראשון לחקר רוחניות עכשווית (22/3/2009)

Philosophy of Education

סמינרים