קרינה אלקטרומגנטית       

שם המרצה

זמן הסרטון
(
HH:MM:SS)

שם ההרצאה

סוג הסרטון

   

 

ד"ר מנחם מרגליות, ראש תחום מדידות קרינה בכיר במרכז לחקר גרעיני נחל שורק

1:34:14

קרינת רדיו ממערכת הסלולר

ד"ר מיכה ברחנא, מנהל רישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות

0:31:56

תשדורות סלולריות ובריאות

שאלות מהקהל

0:34:54

דיון פתוח - שאלות ותשובות