כנס יישוב סכסוכים

לפתיחת סרטוני הקורס, לחצו על שם ההרצאה. במידה והסרטון לא נפתח, יש להתקין את נגן המדיה המתאים.
 

Lecture Name

Lecturer Name

Time
(HH:MM:SS)

Date 03/06/2009

 

 

     

ODR in Action: Introducing eBay Online Community Court & the Benoam Online Arbitration System:
ODRWorld.com and ODRIndia.com

Yehuda Tunik , Benoam
Colin Rule, eBay & Chittu Nagarajan
 

00:42:47

 

     

Plenary: ODR and the Emerging Online Justice System: New Institutions, New Processes and New Perspectives

 

 

Chair and Commentator: Orna Rabinovich-Einy, University of Haifa
Ethan Katsh, UMass Amherst
Salil Mehra, Temple University
Colin Rule, Online Dispute Resolution, eBay
Guy Pessach, Hebrew University

02:11:14

 

 

     

Date 04/06/2009

   
     

Plenary: Peace Building and Technology

 

 

 

 

Chair and Commentator: Colin Rule
Carrie Menkel-Meadow, Georgetown University Sanjana Hattotuwa, info-share.org
Ron Pundak
, Director General, the Peres Center for Peace
Moty Cristal
, Israeli Palestinian Negotiating Partners (LSE)

 

01:46:31

 

 

 

 

     

ODR in Action: Introducing Debatagraph

David Price

00:12:05

לראש הדף

דף זה הוכן בסיוע אגף המחשוב. תאריך עדכון: 20-6-2009