הכנס הישראלי השני לחקר רוחניות עכשווית

יום ב' - 08/03/2010 - כ"ב אדר תש"ע
 

לפתיחת סרטוני הקורס, לחצו על שם ההרצאה. במידה והסרטון לא נפתח, יש להתקין את נגן המדיה המתאים.
 

זמן הסרטון
(HH:MM:SS)

שם המרצה שם ההרצאה
 
00:01:45 יו"ר: פרופ' מריו מיקולינסר, (המרכז הבינתחומי הרצליה).
מליאת בוקר
 
00:10:37 פרופ' עפרה מייזלס (דיקן הפקולטה לחינוך אוניברסיטת חיפה) דברי פתיחה
     
00:30:44 פרופ' יוסי גליקסון (אוניברסיטת בר-אילן) מטראנס לטרנסצנדנטיות - המשגה, מחקר וממצאים אמפיריים
     
00:15:10 מגיב: ד"ר נדב דוידוביץ' (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב) על האפשרות למחקר מדעי של תופעות מיסטיות, בקונטקסט היסטורי-ביקורתי
     
00:13:38   דיון בשיתוף הקהל
     
00:08:05 יו"ר: ד"ר מריאנה רוח-מדבר, (אוניברסיטת חיפה)
מליאת ערב
 
00:13:38 פרופ' עוז אלמוג,(סוציולוג, אוניברסיטת חיפה) רוחניות בלב הממסד הישראלי
     
00:10:44 מר דב אלבוים, (סופר) רוחניות בלב הממסד הישראלי
     
00:06:37 ד"ר שי פינטוב (רופא, המכללה למנהל). רוחניות בלב הממסד הישראלי
     
00:16:31   דיון בשיתוף הקהל
     
00:06:21 פרופ' פיליפ וקסלר, (האוניברסיטה העברית בירושלים).
פרופ' עפרה מייזלס,(אוניברסיטת חיפה)
דברי סיכום
     
00:01:24 יו"'ר: ד''ר יוסף חיות (אוניברסיטת חיפה)
מושב א' 1: סדנה ומחקרים על חסידות וניאו-חסידות
 
00:22:51 רבי אוהד אזרחי ("הגן בית הספר לאהבה וקבלה")

סדנה ניאו-חסידית על השבטיות העברית החדשה בארץ ישראל

     
00:14:55 מר דניאל רייזר  (האוניברסיטה העברית בירושלים) המיסטיקה היהודית בחסידות המאוחרת של המאה העשרים
     
00:17:55 ד"ר ראובן גרבר (מכללת לוינסקי; מכללת דוד ילין) שיחה מדומיינת (מבוססת טקסטים) בין הראי"ה קוק וא.ד. גורדון על התגלות האלוהות
     
00:16:39 ד"ר ארז פלג (מכללת לוינסקי; האקדמיה לאומנות בצלאל) לימודי אמונה כעבודה רוחנית פנימית במשנתו של ר' צבי יהודה הכהן קוק 
     
00:07:59   דיון
     
00:00:00 יו''ר: עזי ברק, (אוניברסיטת חיפה)
מושב א' 2: רוחניות ובריאות הגוף והנפש - מחקר אמפירי
 
00:24:42 ד"ר יקיר קאופמן (ביה"ח הרצוג; האוניברסיטה העברית בירושלים) רוחניות ודמנציה במחקר רפואי
     
00:29:04 פרופ' עפרה מייזלס, (אוניברסיטת חיפה) הקשר בין בשלות פסיכולוגית להתפתחות רוחנית: בחינה אמפירית ראשונית של מודלים אפשריים
     
00:50:03

גב' נורית ברזניץ (אוניברסיטת חיפה)

בדיקה ניסויית של הקשר בין אוריינטציה רוחנית וערכים פרו-חברתיים
     
     
  יו"ר:פרופ' שיזף רפאלי,(אוניברסיטת חיפה)
מושב א' 3: אינטרנט, רוחניות ודת
 
00:24:08 מר עידו הרטוגזון (אוניברסיטת בר-אילן) "אלוהי הרשת"
     
     
  יו"ר פרופ' יואב אלשטיין (אוניברסיטת בר-אילן) מושב א' 6: התנסות חווייתית ומחקרים על הזיווג בין בודהיזם ויהדות
     
00:21:55

Prof. Yehuda Gellman (Ben-Gurion University of the Negev)

Buddhism and Judaism: Do They Go Together? 

     
00:26:25

Rabbi James Moshe Jacobson-Maisels (The University of Chicago; The Pardes Institute of Jewish Studies)

Experiential Exploration in Jewish-Buddhist Meditation

     
00:38:48

Dr. Daniel Stambler   (Hadassah College, Jerusalem)

Jewish and Buddhist: Internal and External Conflicts and Resolutions

     
     
00:01:40

יו"ר פרופ' חיה שחם (אוניברסיטת חיפה)

מושב א' 7: שירה רוחנית
 
00:22:52 מר שי בן-טל (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב) תודעת העצמי של "בני ברוך" כפי שהיא משתקפת בשיריהם 
     
00:23:09 ד"ר רוחמה וייס (היברו יוניון קולג') משוררים תלמוד ניסיונות של משוררים בני זמננו למציאת ביטוי רוחני בעולם ההלכה
     
00:16:50 ד"ר טליה הורוביץ (מכללת שאנן; המכללה האקדמית גליל מערבי) מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה אמנו רחל וגאולת ישראל, ומורשתה בשירה
     
00:19:13 ד"ר קרן פייט אן סקסטון: שירת הרוח היוצרת את עצמה
     
00:22:35   דיון
     
  ייו"ר  פרופ' סופיה מנשה (דיקן לימודים מתקדמים, אוניברסיטת חיפה).
מושב ב' 2: ליווי רוחני, מוות ושכול
 
00:21:34 ד"ר עינת רמון (מכון שכטר) אמונת המלווה הרוחני: המוות והייסורים האישיים בהגות היהודית האקזיסטנציאליסטית המודרנית כתשתית לתמיכה במלווה הרוחני
     
00:21:27 גב' אסנת לב-ארי (אוניברסיטת   חיפה) לחזק ולהתחזק: משמעות הליווי הרוחני בחייהן של מלוות חולים נוטים למות
     
00:20:40 ד"ר אריאל וורנר (המכון לפסיכולוגיה טראנספרסונלית, קליפורניה) רוחניות וסרטן השד: השפעה של התערבות פסיכו-רוחנית על רווחה רוחנית של נשים המתמודדות עם סרטן השד 
     
00:24:19   דיון
     
00:00:00 ייו"ר ד"ר רבקה יהב (אוניברסיטת חיפה)
מושב ב' 4: סדנה התנסותית ב- Focusing (התמקדות)
 
00:32:18 גב' ירדן כרם (אוניברסיטת תל אביב) התנסות חווייתית בגישת ההתמקדות
     
     
00:01:14 יו"ר פרופ'  נורית בירד-דוד (אוניברסיטת חיפה) מושב ב' 6: מושב משולב עם הקרנת סרט - מדיטציית ויפאסנה
 
00:20:57 ד"ר אלון רז (אוניברסיטת חיפה; מכללת עמק יזרעאל) "קולות מן השתיקה": חוויית קורס מדיטציית ויפאסנה ותהליכים אישיים בעקבותיו 
     
00:20:50 גב' מתי ליבליך "בין השקט לענני הסערה": תרגול ויפאסנה אינטנסיבי ומשברים פסיכו-רוחניים
     
00:04:10   דיון ושאלות
     
00:24:32 (יוצרות: גב' איילת מנחמי וגב' אילונה אריאל) "ויפאסנה בחרמון" הקרנת סרט תיעודי  
     
00:24:43 עו"ד יגאל בורוכובסקי .שיקום אסירים באמצעות מדיטציית ויפאסנה (כפי שמלמד ס.נ. גואנקה) 
     
00:07:25   דיון
     
     
00:07:33  ייו"ר ד"ר דניאלה גורביץ' (אוניברסיטת בר-אילן) מושב ב' 7: ספרות פנטזיה
 
00:29:11 ד"ר רבקה קלנר (אוניברסיטת בר-אילן) גיבורות ספרות פנטזיה לנוער בין ייצוג הקסם לייצוג פמיניסטי 
     
00:24:53 מר אלי אשד ההשפעה של סופר הפנטזיה והאימה ה.פ. לובקראפט על הכישוף המודרני 
     
00:34:02

גב' יעל רודנר

ספרי העידן החדש בישראל: מקדמי שינוי או מקדמי מכירות?
     
  ייו"ר ד"ר שרון הלוי (אוניברסיטת חיפה)
מושב ב' 9  רוחניות נשית בעולם היהודי

 
00:18:08 ד"ר רינה רוטלינגר-ריינר (מכללת תלפיות) עזות שבקדושה: תיאטרון הקודש של נשים דתיות בישראל 
     
00:22:11 ד"ר יוליה שוורצמן (מכללת הגליל המערבי) הרוחניות של נשים חרדיות כתופעה אותנטית עכשווית
     
00:25:19

ד"ר אליזבט גולדווין (אוניברסיטת חיפה; מכללת אורנים)

מפה חדשה: נשים מערערות את החלוקה בין הזרמים ביהדות בישראל היום
     
     
00:02:36 יו"ר ד"ר ליאורה בירנבאום (פרקטיקה פרטית - פסיכותרפיה טראנספרסונאלית) מושב ג' 2  מצבי תודעה שינויים והתפתחות
 
00:20:34 מר דאי נצר (מכון היל"ה) טיפולים בשילוב היפנוזה ושיטת רוחניות  
     
00:19:36

ד"ר צחי ארנון (מכללת עמק יזרעאל)

היפנוזה רוחנית-טרנספרסונלית
     
00:22:17

גגב' רות גולן (אוניברסיטת בר-אילן)

כשהפסיכואנליזה פוגשת את התפתחות הרוח פסיכו-אבולוציה 
     
00:28:17 פרופ' בני שנון (האוניברסיטה העברית בירושלים) חווית האייאואסקה חקירה פסיכולוגית-קוגניטיבית 
     
00:13:40   דיון
     
00:01:21 יו"ר פרופ' אביגדור קלינגמן (אוניברסיטת חיפה)
מושב ג' 4 מושב משולב בקטעי סרטים השפה הרוחנית של אומנות הקולנוע
 
00:18:12   הקרנת הסרט  River Woman וקטע מתוך הסרט Au hasard Balthazar
     
00:32:02 ד"ר לילה מור (המכללה האקדמית צפת) דימויים של הבלתי נראה: השפה והחוויה הרוחנית באמנות הקולנוע
     
00:14:43  

 הקרנת קטע הפתיחה מהסרט - "אשת כהן"

     
00:00:48 ד"ר יצחק ש' רקנטי (אוניברסיטת בר-אילן; מכללת הרצוג; מכללת אמונה) האם קיימת שפה יהודית בקולנוע הישראלי?
     
00:04:45 יו"ר פרופ' יעקוב רז (אוניברסיטת תל-אביב; "פסיכו-דהרמה")
מושב ג' 6 
התנסות חוויתית ומחקרים על רוחניות ומעורבות - ישיבה שקטה או פעולה בעולם?
 
00:25:38 מר יובל-אידו טל ("פסיכו-דהרמה") התנסות חווייתית במדיטציה: "חיבור או ניתוק? שקיטה או פעילות?"
     
00:19:29 ד"ר עודד ארבל ("פסיכו-דהרמה"; "שלוותא", המרכז לבריאות הנפש באר שבע), מר צבי להב  ("פסיכו-דהרמה") "העולם מושלם בדיוק כפי שהוא וכעת, צא ונסה לשפר אותו"
     
00:29:57

פרופ' יעקב רז (אוניברסיטת תל-אביב; "פסיכו-דהרמה")

ישיבה שקטה או פעולה בעולם? או בלי 'או': על טיבו של האימון הרוחני בזן בודהיזם
     
00:17:38   דיון
     
00:06:33

יו"ר מר בלו-סימיון פיינרו (אוצר הבינאלה הים-תיכונית של חיפה)


מושב ג' 7  החוויה הרוחנית כבסיס ליצירה האומנותית
 
00:21:03 ד"ר חיה פרידברג  (מדרשה לאמנות, מכללת בית ברל; אוניברסיטת תל אביב) נופים של חומר ורוח: הרי יהודה ביצירתה של אנה טיכו 
     
00:20:13 אדר' אביטל בר-שי האור כחומר האור כרוח- אדריכלות האור בעבודותיו של לואי קאן ובהצעה לתכנון בית כנסת "החורבה" בירושלים
     
00:25:44 גב' עדנה טופר (ציירת ומתקשרת, "כוליות המרכז למודעות עצמית והתפתחות רוחנית") סדנת התנסות בציור מתוקשר: ציור בעקבות מפגש עם המורה הרוחני באמצעות דמיון מודרך ומדיטציה
     
00:18:30   דיון
     
לראש הדף

דף זה הוכן בסיוע אגף המחשוב ומערכות מידע. תאריך עדכון: 15-7-2010