כנס חיפה לאחריות חברתית
19 מארס 2007
 
אוניברסיטת חיפה
© כל הזכויות שמורות


של מי האחריות הזאת ?

לפתיחת סרטוני הקורס, לחצו על שם ההרצאה. במידה והסרטון לא נפתח, יש להתקין את נגן המדיה המתאים.

שם ההרצאה זמן הסרטון
(HH:MM:SS)

מליאת פתיחה – דברי פתיחה וברכה
השר יצחק הרצוג, שר הרווחה
יו''ר: פרופ' אהרון בן-זאב, נשיא אוניברסיטת חיפה
עו''ד יונה יהב ,ראש העיר חיפה
מר עדי רוזנפלד, נשיא אגודת ידידי אוניברסיטת חיפה

פרופ' יוסי בן-ארצי, החוג ללימודי א''י ,רקטור אוניברסיטת חיפה
מר אלי אלאלוף, מנכ''ל קרן רש''י
מר אבי אבקסיס, יו''ר הועדה המייעצת לכנס חיפה לאחריות חברתית
מר יהודה שרף,מנהל איזור ישראל,הסוכנות היהודית
ד''ר עירית קינן,יו''ר הכנס,יועצת נשיא אוניברסיטת חיפה לאחריות חברתית

00:43:47
הסופר א.ב.יהושע:"הקדמה לדיון" 00:13:02


של מי האחריות הזאת?צדק חברתי בישראל והאחריות לקידומו
חשיפת מדד הצדק החברתי

00:00:00
יו''ר: ד''ר אלכסנדר (סנדי) קדר, הפקולטה למשפטים,אוניברסיטת חיפה 00:04:23
פרופ' אריה רטנר, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,אוניברסיטת חיפה 00:26:20
מגיב: פרופ' נח לוין-אפשטיין,דיקן הפקולטה למדעי החברה,אוניברסיטת תל-אביב 00:13:06

דיון
:
 
מנחה: מר נחמיה שטרסלר,עורך בכיר לכלכלה וחברה,"הארץ" 00:04:53
ד''ר דורון אביטל, יועץ בכיר לקרן רש''י 00:07:54
פרופ' דני גוטויין,החוג להיסטוריה של עם ישראל,אוניברסיטת חיפה 00:08:47
גבי מרים פיירברג-איכר, מ''מ יו''ר השלטון המקומי וראש עיריית נתניה 00:12:33

מר יהודה פורת, סגן נשיא למשאבי אנוש, מוטורולה ישראל

00:05:47
מר רענן דינור, מנכ''ל משרד ראש הממשלה: ממשלת ישראל והחברה האזרחית: שותפות,העצמה ושקיפות 00:15:15

חומר ורוח בקהילה החרדית על רקע המציאות החברתית-כלכלית
 
יו''ר: פרופ' אריאל בנדור, דיקן הסטודנטים, אוניברסיטת חיפה 00:01:52
מרצה אורח: הרב אורי זוהר 00:21:20

הצגת נתוני מחקר: עוני חרדי: תרבות, מגדר ומשמעות, ד''ר רוני סטריאר, ביה''ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

00:12:38

מנחה: מר אריה זיסמן, כתב בכיר בעיתונות החרדית

00:07:14

דיון:
הרב יעקב גוטרמן, ראש המועצה המקומית מודיעין עלית
גבי עדינה בר-שלום, מייסדת, נשיאה ויו''ר הועד המנהל של המכללה החרדית בירושלים
הרב בצלאל כהן, תב''ת (תנופה בתעסוקה), ג'וינט ישראל

00:34:23

שיתוף האזרח במדיניות בריאות – שוויון או דמיון?
 
יו''ר: פרופ' פרלה ורנר, דיקן הפקולטה למדעי הבריאות והרווחה,אוניברסיטת חיפה 00:05:20

דיון:
מנחה: ד''ר מאיר פ. פוגטש, ביה''ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה
ד''ר בועז לב, משנה למנכייל משרד הבריאות
מר איציק כהן, ממובילי מאבק חולי הסרטן
גבי עדינה מרקס, יו''ר האגודה לזכויות החולה
פרופ' שי לין, ראש ביה''ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה

00:29:41

הצגת האורח:
Ms. Nancy K.Kaufman, Executive Director,Jewish Community Relations Council, Greater Boston

00:06:41

הרצאת אורח:
John E.McDonough, DrPH, MPA, Executive Director,Health Care For All

00:07:53

הצגת ממצאים: עמדות הציבור בנושא שיתוף האזרח בקביעת מדיניות בריאות
פרופ' אבי דגני, מכון גיאוקרטוגרפיה ופורום פייזר למדיניות בריאות

00:21:19
מדיניות מלמעלה או יוזמות מלמטה: מי אחרי לילדים בסיכון  
יו''ר: מר אלי אלאלוף, מנכ''ל קרן רש''י 00:10:46
מר דני פריזדה, יזם ומנהל פנימיית עדנים 00:17:26
ד''ר אלי שטרית, מנהל עמותת תלפיות 00:11:28
גב' רחל מתוקי, ראש מערכת חת''ר, עיריית חיפה 00:09:30
מר אודי פראור, ראש אגף לתכנון מדיניות, משרד ראש הממשלה 00:13:17
מר אבי נאור, ומייסד עמותת אור ירוק 00:17:26

מגיב:
Prof. Donald Wertlieb,Eliot-Pearson
Department of Child Development,Tufts University

00:19:33
לסיום : מר אלי אלאלוף ונינה קרמן 00:06:11

חזור לראש הדף , חזור

דף זה הוכן בסיוע אגף המחשוב. תאריך עדכון: 27-3-2007