כנס חיפה לאחריות חברתית
20 מארס 2007
 
אוניברסיטת חיפה
© כל הזכויות שמורות


של מי האחריות הזאת ?

לפתיחת סרטוני הקורס, לחצו על שם ההרצאה. במידה והסרטון לא נפתח, יש להתקין את נגן המדיה המתאים.

שם ההרצאה זמן הסרטון
(HH:MM:SS)

יו''ר: פרופ' מאגיד אלחאג', הדיקן למחקר,רשות המחקר, אוניברסיטת חיפה

00:02:41

הצגת המדד: פרופ' סמי סמוחה, דיקן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה

00:29:26
המגיב: ד''ר עאדל מנאע, מנהל המרכז לחקר החברה הערבית בישראל, מכון ון ליר, ירושלים 00:12:10
המגיב: פרופ' דניאל בר-טל, ביה''ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב 00:13:02
הערות ותגובות 00:09:40


המגזר העסקי מניע שינוי: השקת קואליציית מעסיקים לקידום שוויון בתעסוקה לאקדמים ערבים בישראל
מר דב לאוטמן, יו''ר הדירקטריון, דלתא גליל תעשיות בע''מ

00:21:27

לסיום : פרופ' אהרון בן-זאב, נשיא אוניברסיטת חיפה

00:03:07


תעסוקה וצדק חברתי: העובדים העניים

 

יו''ר: ח''כ זבולון אורלב, יו''ר ועדת ביקורת המדינה, שר הרווחה לשעבר

00:04:55
מרצה אורח: השר אלי ישי, סגן ראש הממשלה ושר התעשייה, המסחר והתעסוקה 00:19:42


דיון:
מנחה: מר רינו צרור, עיתונאי
פרופ' אריאל רובינשטיין, ביה''ס לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב
ח''כ שלי יחימוביץ'
מר עודד טירה
, נשיא חברת פניציה אמריקה-ישראל, לשעבר נשיא התאחדות התעשיינים
מר ג'קי אדרי, פעיל חברתי
עו''ד ענת גונן, קו לעובד, חיפה

00:59:10

הערות השוואתיות: 

Nancy A.Rankin: Director of policy research and advocacy,
Community Service Society,New York: The Unheard Voice of Low Income Workers

00:16:30

יהודים וערבים בישראל– מרחב משותף או עתיד מסוכסך?
 

Prof Paula M.Rayman
Professor of Economics and Social Development, University of Massachusetts

00:06:06
מרצה אורח: השר ראלב מג'אדלה: החוויה האישית והמשמעות הציבורית של היותו השר הערבי הראשון בישראל 00:16:54

Keynote Speaker: Mr. Alan B.Slifka, President & Founder, the Alan B. Slifka Foundation; Chairman, The Abraham Fund Initiatives: Socially Responsible means Taking Action

00:23:03

מרצה אורח:

Prof. Mari Fitzduff, Director, Masters Program in Coexistence and Conflict: Brandeis University Creating a home for all of its citizens – the case of Northern Ireland

00:12:04

מרצה אורח: מר ג'אבר עסאקלה, מנהל תכניות החברה הפלסטינית בישראל,
שתיל: מיקומה של החברה הפלסטינית במרחב המשותף כיום ובעתיד

00:11:38
דיון 00:07:15
מילות הקדמה למושב הבא: פרופ' אהרון בן-זאב, נשיא אוניברסיטת חיפה 00:06:27
השר עמיר פרץ, סגן ראש הממשלה ושר הביטחון 00:34:09
ד''ר ירון זליכה, החשב הכללי של מדינת ישראל, משרד האוצר 00:28:56
גב' אדית קרסון, ראש ממשלת צרפת לשעבר ונשיאת קרן בתי ספר להזדמנות שנייה בצרפת 00:16:37


ידברו עלינו? האחריות החברתית של התקשורת

 
יו''ר: עו''ד משה גביש, יו''ר הועד הפועל של אוניברסיטת חיפה , ויו''ר רשות השידור 00:03:45

הצגת ממצאי מחקר: את מי ואיך מייצגת התקשורת?
מיגוון תרבותי בשידור הטלויזיה המסחרית,

ד''ר אלי אברהם, החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה

00:10:51

דיון:

גב' אורלי וילנאי פדרבוש, עיתונאית, ערוץ 2
גב' טלי ליפקין שחק, עיתונאית, מעריב
מר עידו נחום, דובר משרד הרווחה

01:08:18

לראש הדף , חזור

דף זה הוכן בסיוע אגף המחשוב. תאריך עדכון: 27-3-2007