מכון הרצל
 

סוג
שם
זמן
הערות
 

רוסיה, ישראל והאסלאם הרדיקלי, 23/5/2010

העולם והמדינה היהודית, 5/5/2009

מקץ המנדט - מבט מבריטניה ועל בריטניה, 15/6/2008

יום עיון: הציונות במבחן הזמן, 15 שנה לפטירתו של ד''ר ראובן הכט, 15/5/2008

יום עיון 100 שנה ליאיר 24/12/2007 חלק א', חלק ב'

מלחמת ששת הימים כ"קו פרשת המים" היום הראשון 29/3/2007 , היום השני 30/3/2007

העימות המוגבל שאלת לבנון - לזכרו של ד"ר ראובן הכט (10 במאי 2007)