מכונים ומרכזי מחקר
 

סוג
שם המרכז
 
רשות המחקר

Research Authority

מכון קיסריה רוטשילד
 
Caesarea Rothschild Institute

מוסד הרצל

Herzl Institute

מכון בוצריוס

Bucerius Institute

המרכז לחקר עראק

The Center for Iraq Studies

המרכז לחקר החינוך לשלום

 

המרכז היהודי ערבי

The Jewish-Arab Center

המרכז לחינוך יהודי

Jewish Education Center

המרכז לחקר הביטחון הלאומי

National Security Studies Center

המרכז לחקר חברת המידע

The Center for the Study of the Information Society

המרכז ללימודי גרמניה ואירופה

Haifa Center for German and European Studies (HCGES)

הקתדרה לגיאואסטרטגיה