המרכז לחקר עראק
 

סוג
שם הכנס
 
עיראק 2009: יציבות שברירית ועתיד רב סיכונים

Iraq: Past and Present - The Center for Iraq Studies and the Meir and Miriam Ezri Center. 11/03/07-14/03/07