המרכז יהודי - ערבי
 

סוג
שם
זמן
הערות
 
כנס הנוער הדרוזי והמסגרות הבלתי פורמליות בחברה משתנה (29/5/2016)
מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל 2013 (20/5/2014)
האמונה הדתית והסכסוך היהודי-ערבי, (11/4/2011)

מדד 2010 ליחסי ערבים-יהודים בישראל (22/5/2011)

מרחבים משותפים במדינת ישראל: מציאות ומעשה (13/6/2011)