הפקולטה למדעים והוראתם

סוג
שם ההרצאה / הכנס
זמן
הערות
     

Autism: from biology to behavior
First day 1/2/2009, Second day 2/2/2009

 

The Batsheva de Rothschild workshop for inter-disciplinary research