סמינרים
 

סוג
שם ההרצאה / הכנס
זמן
הערות
 

סמינר: למידה שיתופית בעזרת ויקי בחינוך הגבוה (3/5/2007)