הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

סוג
שם ההרצאה / הכנס
זמן
הערות
 

ביה"ס לבריאות הציבור

Virtual Reality & Rehabilitation March 17-18, 2004
Occupational Therapy

Brain-Computer Interface in the CAVE (4/8/2004)

0:51:35

Dr. Doron Friedman

Videoconference 9/6/2003

1:26:14