הערכה
 
את אלבום סרטוני הוידיאו עליכם להגיש כקבוצה.
למרות שחלק מהמשימה היא אישית, ההערכה הסופית תינתן לכל הקבוצה.

שמור את קובץ הערכה במחשב ומלא אותו
 

הקריטריון

מינימלי

טוב

מצטיין

ציון

חקירה ומציאת סרטוני וידיאו ברשת

מצאו מעט סרטונים ברשת בתחום התוכן

4

מצאו הרבה סרטונים ברשת בתחום התוכן

8

מצאו המון סרטונים ברשת בתחום התוכן

12

 

התאמה בין תוכן הסרטונים לתחום התוכן

ישנה התאמה מינימאלית בין תוכן הסרטונים לתחום התוכן

4

ישנה  התאמה טובה בין הסרטונים לתחום התוכן
 

12

ישנה התאמה מלאה בין הסרטונים לתחום התוכן
 

20

 

גודל הסרטונים

הסרטונים ארוכים וחלקים גדולים לא רלוונטיים

4

הסרטונים  קצת ארוכים וחלקים מסוימים לא רלוונטיים

8

הסרטונים קצרים ומדגימים בדיוק את תחום התוכן

12

 

שימוש בתוכנת עריכה

השתמשו בצורה מינימלית בתוכנת עריכה: עבור חיתוך הסרטונים בלבד
 

2

השתמשו לחיתוך והוספת מעט כתוביות לסרטון

 

4

השתמשו בצורה נרחבת: לחיתוך, הוספת כתוביות והסברים נרחבים בסרטון

8

 

מספר הסרטונים באלבום

האלבום מכיל מעט סרטונים

4

האלבום מכיל קצת סרטונים טובים

8

האלבום מכיל הרבה סרטונים מצוינים

16

 

פעילויות חינוכיות באמצעות הסרטונים

האלבום מכיל מעט פעילויות עם הסרטונים

4

האלבום מכיל מספר  פעילויות טובות עם הסרטונים

12

האלבום מכיל הרבה פעילויות טובות עם הסרטונים

20

 

הצגת האלבום

האלבום מוצג בצורה מינימלית. יש מעט הסברים ופעילויות פדגוגיות

4

האלבום מוצג בצורה טובה. יש הסברים ופעילויות פדגוגיות
 

8

האלבום מוצג בצורה אסתטית ויש הוראות ברורות ומצוינות לפעילויות פדגוגיות.

12